Hovedbestyrelsen

Titel

Navn

Telefon

Mail

Formand

Henrik Sørensen

23821121

henrik-trine@waoomail.dk

Kasserer

Nina Grønnemose

40639375

groennemose@pc.dk

Næstformand

Gymnastik formand

Claus Holm

20207575

formand@fsi-gymnastik.dk

Fodbold formand

Gunner Larsen

21461987

Gunnerl@godmail.dk

Badminton formand

Denis Breel

53309776

dp@breel.dk

cafeteria formand

midlertidig Vakant